สินค้าแนะนำ

SGP เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยที่นำเสนอระบบการติดตั้งCNG ที่ได้มาตฐาน ความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล ISO 15501-1/2 หรือ มอก. 2333-1/2 ทั้งระบบ ดยอุปกรณ์ลิขสิทธิ์เฉพาะของ SGP จึงมั่นใจได้ว่า SGP CNG PICK UP มีความปลอดภัย และคุ้มค่าต่อการใช้งานด้วนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน OEM

SGP เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยที่นำเสนอระบบการติดตั้งCNG ที่ได้มาตฐาน ความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล ISO 15501-1/2 หรือ มอก. 2333-1/2 ทั้งระบบ ดยอุปกรณ์ลิขสิทธิ์เฉพาะของ SGP จึงมั่นใจได้ว่า SGP CNG PICK UP มีความปลอดภัย และคุ้มค่าต่อการใช้งานด้วนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน OEM

SGP เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยที่นำเสนอระบบการติดตั้งCNG ที่ได้มาตฐาน ความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล ISO 15501-1/2 หรือ มอก. 2333-1/2 ทั้งระบบ ดยอุปกรณ์ลิขสิทธิ์เฉพาะของ SGP จึงมั่นใจได้ว่า SGP CNG PICK UP มีความปลอดภัย และคุ้มค่าต่อการใช้งานด้วนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน OEM

SGP เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยที่นำเสนอระบบการติดตั้งCNG ที่ได้มาตฐาน ความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล ISO 15501-1/2 หรือ มอก. 2333-1/2 ทั้งระบบ ดยอุปกรณ์ลิขสิทธิ์เฉพาะของ SGP จึงมั่นใจได้ว่า SGP CNG PICK UP มีความปลอดภัย และคุ้มค่าต่อการใช้งานด้วนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน OEM

SGP เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยที่นำเสนอระบบการติดตั้งCNG ที่ได้มาตฐาน ความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล ISO 15501-1/2 หรือ มอก. 2333-1/2 ทั้งระบบ ดยอุปกรณ์ลิขสิทธิ์เฉพาะของ SGP จึงมั่นใจได้ว่า SGP CNG PICK UP มีความปลอดภัย และคุ้มค่าต่อการใช้งานด้วนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน OEM

สามมิตร กรีนพาวเวอร์ 

นิยามความหมายแห่งความคุ้มค่า และคุณภาพ

บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด

SAMMITR GREEN POWER CO., LTD.

เป็นที่ 1 ในธุรกิจพลังงานทางเลือก จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของทีมผู้บริหารมืออาชีพ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของวิกฤตพลังงานโลกร่วมกับนวัตกรรมพลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัทฯ ทำให้ SGP สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ตอบสนองความคิดพลังงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม