เปิดรับตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

คุณสมบัติ

  • อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
  • จบ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์, บัญชี-การเงิน, วัสดุคงคลัง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, ไหวพริบดีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความรู้ความชำนาญด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
   • Tel. 02-413-1520 ต่อ 228

    E-mail : Sukanya.ink@sgp.co.th

เปิดรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

คุณสมบัติ

 • อายุ 21 ปีขึ้น ไป
 • จบ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, ไหวพริบดีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองได้ดี
 • ***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ***
  • Tel. 02-413-1520 ต่อ 228

   E-mail : Sukanya.ink@sgp.co.th

เปิดรับตำแหน่ง ผู้แทนขาย ( ประจำภาคเหนือ / ภาคกลาง )

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย ติดต่อประสานงานได้ดี
 • ไม่เน้นเก่ง แต่เน้นขยัน ไม่เน้นหล่อ/ไม่เน้นสวย แต่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์
 • มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย กระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออก พูดเก่งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิบัติได้จริง
 • มีใจรักด้านงานขาย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ / เครื่องใช้สำนักงานได้
 • มีประสบการณ์ขายทางด้านรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • ***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ***
  • Tel. 02-413-1520 ต่อ 228

   E-mail : Sukanya.ink@sgp.co.th

เปิดรับตำแหน่ง นักการบัญชี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้น (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว)
 • อายุ ไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปิดงบบัญชีได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ทางด้านงานบัญชี ทั่วไป
 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรมสำเร็จรูป Express (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ / เครื่องใช้สำนักงานได้
 • ***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ***
  • Tel. 02-413-1520 ต่อ 228

   E-mail : Sukanya.ink@sgp.co.th

เปิดรับตำแหน่ง จป.วิชาชีพ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้น (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • จบปริญญาตรี อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • มีความรู้ทางด้าน ISO: 9001:2008
 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • ***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ***
  • Tel. 02-413-1520 ต่อ 228

   E-mail : Sukanya.ink@sgp.co.th