บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด

SAMMITR GREEN POWER CO., LTD.

เป็นที่ 1 ในธุรกิจพลังงานทางเลือก จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของทีมผู้บริหารมืออาชีพ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของวิกฤตพลังงานโลกร่วมกับนวัตกรรมพลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัทฯ ทำให้ SGP สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ตอบสนองความคิดพลังงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน