SGP เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยที่นำเสนอระบบการติดตั้งCNG ที่ได้มาตฐาน ความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล ISO 15501-1/2 หรือ มอก. 2333-1/2 ทั้งระบบ ดยอุปกรณ์ลิขสิทธิ์เฉพาะของ SGP จึงมั่นใจได้ว่า SGP CNG PICK UP มีความปลอดภัย และคุ้มค่าต่อการใช้งานด้วนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน OEM

Vehicle Overview

เทคโนโลยีพี่พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการในธุรกิจขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความสดวกสบายในการขนสินค้า ขึ้น-ลง สามารถปฏิบัติงานได้เพียงคนเดียว

มิติตัวลิฟท์มีขนาด กว้าง 880 mm. ยาว 1,650 mm. รับน้ำหนักได้ถึง 500 kg.

แผงควบคุม พร้อมรองรับรีโมทควมคุมลิฟท์เตอร์ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และสวิตช์ฉุกเฉินเพื่อตัดการทำงานลิฟท์เตอร์

link safety เพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน

การออกแบบเพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัย ขณะมีการทำงานของลิฟท์จะมีสัญญาณไฟ และเสียงเตือน

มาตรฐานการติดตั้งระดับ OEM

First project descriptionSGP ออกแบบระบบ CNG รวมทั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นด้วย Software Computer CAE (Computer Aided Engineering) มูลค่าสูง และทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 15501-1/2 หรือ มอก. 2333-1/2 ด้วยลิขสิทธิ์เฉพาะของ SGP ทำให้มั่นใจว่า SGP CNG PICK UP ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทั้งระบบ ตามมาตรฐานสากลรายเดียวในประเทศไทย

ชิ้นส่วนจับยึดอุปกรณ์ ผลิตแบบเดียวกับชิ้นส่วนรถยนต์โดยใช้แม่พิมพ์ พร้อมผ่านการทำสี EDP (Electro Deposition Painting) จึงมั่นใจได้ถึงความสวยงาม และอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า

ควบคุมการติดตั้งชุดอุปกรณ์และส่วนควบ โดยการเช็คค่า Torquk และ Nut ตามมาตรฐานทุกขั้นตอนจึงมั่นใจได้ว่า การติดตั้ง SGP CNG PICK UP ผ่านการตรวจสอบทุกจุดอย่างละเอียด ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

ตัวจับยึดท่อแรงดันสูงใช้ POP NUT ตามมาตรฐาน OEM ทำจากวัสดุพิเศษ จับยึดท่อได้แข็ง แรง และไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานยาวนานกว่า